Vi leverer betalingsløsninger til hotellbransjen

I driften av et hotell er det ikke bare en romoversikt som skal håndteres. Hoteller kan bestå av så mange forskjellige avdelinger og bruksområder at det å ha et system som gjør det enklere å få oversikt og holde oversikten helt fra et generelt nivå helt ned til hver enkelt ansatt kan være avgjørende for driften av hotellet. Vi utarbeider systemer som setter hver enkelt i stand til å enkelt og intuitivt holde orden og heller bruke tiden sin effektivt. Vi tenker helhetlig og oversiktlig. 

Betaling i mange former

Fra hotellbaren til restauranten, eller skiutleie, bowling, ja hva enn hotellet måtte inneha og tilby, gir vi muligheten til å samle viktige funksjoner fra alle avdelingene i samme system. Vi leverer kassasystemer spesielt rettet mot hotellbransjen med muligheter for betaling ved utsjekk i tillegg til alternative betalingsløsninger som gavekort, faktura, mobilepay og vipps e.l.

Rapporter

Rapportene  fra de ulike avdelingene ligger alltid tilgjengelig i ”skyen” og kan sees og sjekkes når og hvor som helst. Funksjonen beregner omsetning og nødvendig bemanning i tillegg til hver enkel ansattes effektivitet og timeregistrering.

Lagerstyring

Et oversiktlig lagerstyring-system gir bedre kontroll over vareflyt, så man unngår tomme hyller eller mangler og bidrar til en enklere varetelling. Alt gjort å effektivt og tidsbesparende som mulig.

Support

Vi stiller med support 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hjelp uansett når det trengs

KONTAKT OSS